Jeśli dokonujemy analizy rynków finansowych, takich jak giełda Forex, czy giełda papierów wartościowych, z pewnością zauważymy, iż ich uczestnicy są bardzo zróżnicowani. Niektórzy z nich dokonują transakcji aby poznać reguły obowiązujące na rynku, czy też sprawdzić, czy naukowe teorie rzeczywiście sprawdzają się w praktyce. Mówiąc krócej, zostają oni uczestnikami rynku, aby rozwijać się, zdobywać wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą pozwolić im zostać profesjonalnymi analitykami, doradcami inwestycyjnymi, czy też podjąć próby zainwestowania większych pieniędzy w nadziei pomnożenia swojego majątku. Uwaga, pieniądze !Drugą grupę stanowić mogą osoby inwestujące małą ilość środków, dla których gra na giełdzie papierów wartościowych lub giełdzie Forex może stać się okazją do dodatkowego zarobku. Osoby takie bardzo często starają się lokować swoje pieniądze w mniej ryzykowne inwestycje, pozwalające na wypracowanie mniejszego, ale jednak bardziej pewnego zysku. Do trzeciej grupy można natomiast zaliczyć dużych inwestorów, dla których rynki finansowe są źródłem utrzymania. Często są to inwestorzy instytucjonalni, dokonujący inwestycji w imieniu i na rachunek swoich klientów. Nietrudno więc domyślić się, iż inwestorzy tacy lokują często na rynku wielomilionowe kwoty. Wypracowanie zysku oznacza dla nich możliwość przetrwania, dlatego też nietrudno się dziwić, iż znaczną część ich działalności stanowią dogłębne analizy sytuacji zachodzącej na rynku.

 

Analizowanie wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na kształtowanie się kursu walut, czy ceny papierów wartościowych wymaga zwykle ponoszenia sporych kosztów, może się jednak okazać, iż zyski, które zostaną dzięki temu wypracowane zdołają w znaczny sposób wynagrodzić poniesiony nakład pracy oraz środków finansowych.