Wykresy wydają się być niezwykle pomocne zarówno w czytelnym zaprezentowaniu danych statystycznych, jak i w próbie ich zrozumienia oraz próbie odnalezienia jakichkolwiek występujących w danych zależności. Nietrudno więc zrozumieć, iż narzędzie, jakim są wykresy, jest chętnie wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju analityków, także tych, których obszarem zainteresowania jest giełda Forex. Warto jednak zauważyć, iż narzędzie to stosowane jest nie tylko przez analityków.Komputer, internet, wykresy i pieniądze Może ono bowiem posłużyć każdemu uczestnikowi rynku. Nie należy bowiem zapominać, iż osoby te są inwestorami. Inwestorzy ci dokonują bardzo często sporych wkładów, oczekując w zamian zysków.