Wykresy wydają się być niezwykle pomocne zarówno w czytelnym zaprezentowaniu danych statystycznych, jak i w próbie ich zrozumienia oraz próbie odnalezienia jakichkolwiek występujących w danych zależności. Nietrudno więc zrozumieć, iż narzędzie, jakim są wykresy, jest chętnie wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju analityków, także tych, których obszarem zainteresowania jest giełda Forex. Warto jednak zauważyć, iż narzędzie to stosowane jest nie tylko przez analityków.Komputer, internet, wykresy i pieniądze Może ono bowiem posłużyć każdemu uczestnikowi rynku. Nie należy bowiem zapominać, iż osoby te są inwestorami. Inwestorzy ci dokonują bardzo często sporych wkładów, oczekując w zamian zysków.Inwestycje te jednak nie mogą być dokonywane bezpodstawnie. Należy także zwrócić uwagę, iż chaotyczne działania mogą przynieść im więcej szkody niż pożytku. Dlatego też dokonywane operacje powinny zostać oparte na jakiejś podstawie, najlepiej jeżeli są one elementem spójnej, ustalonej wcześniej strategii. Dlatego też sporą rolę dla inwestorów odgrywać mogą wspomniane wcześniej wykresy. Warto wspomnieć, iż rynek Forex charakteryzuje się sporą dynamiką. Kursy walut są płynne, podlegają więc bardzo częstym zmianom. Aby inwestorzy mogli na tych zmianach zarobić, muszą mieć dobry przegląd sytuacji.

 

Analiza setek liczb z pewnością nie ułatwia im tego zadania. Analizowanie wykresów wydaje się natomiast zadaniem znacznie łatwiejszym. Prezentują one bowiem dane w znacznie bardziej czytelnej formie, umożliwiając jednocześnie próby doszukiwania się występujących zależności. Tym, co interesuje inwestorów, z pewnością są trendy występujące na rynku, takie jak długofalowo malejący, czy rosnący kurs waluty. Przy pomocy wykresów odnalezienie tego typu zależności wydaje się być zadaniem wymagającym znacznie mniej wysiłku.