Co tytułujemy depozytem bankowym? A no tę inwestycję, która polega na powierzeniu określonego zasobu finansowego bankowi, za co ten wyda odsetki, zależne od założeń umowy. Najsłynniejszym zeń są zaś konta bankowe, będące notacją aktualnego stanu należności pomiędzy klientem i obiektem bankowym, w zakresie których środki są magazynowane, ale zupełnie dyspozycyjne, co umożliwia prowadzenie rozrachunków i pozostałych działań finansowych.

Do ich rodzajów kwalifikujemy z kolei konta osobiste, jakie służą do urzeczywistniania zwyczajnych rozliczeń, konta pomocnicze, jakie mają porównywalne zeń zadanie, ale pozwalają na zrealizowanie tego w bankach ich nieotwierających, konta oszczędnościowe, jakie znamionują się lepszym oprocentowaniem, ale które wykorzystuje się do oszczędzania, a nie do przed chwilą wspomnianych, konta walutowe, które pozwalają na odkładanie kapitału w walucie zagranicznej, i bezmiar pozostałych jak chociażby rachunki kredytowe.

Jak więc widać, depozyty bankowe są wybitnie urozmaicone, dlatego też każdy może wyszukać dla siebie ten najbardziej interesujący. Należy natomiast nie zapominać, że mimo zagwarantowania im bezpieczeństwa przez BFG, który wypłaca rekompensaty w momencie plajty banków, nieodzownym jest też odpowiednie rozeznanie poszczególnych propozycji i wyselekcjonowanie spośród nich takiej, która jest doskonała. Jednym słowem, zanim rozpoczniemy współdziałanie z jakimkolwiek ośrodkiem bankowym, sprawdźmy, czy ma on nieskazitelną opinię wśród klienteli, czy posiada wielki zakres propozycji i czy zajmują one najwyższe miejsca w rankingach internetowych, czy jest weń realizowane kompetentne doradztwo, czy jego witryna www jest jasna i czy da się z jej wykorzystaniem otwierać depozyty, oraz ogólnie, czy mamy do czynienia z faktycznym fachowcem, dla którego uszczęśliwienie klienta to priorytetowy cel.

Wyjątkowym typem depozytu są zaś lokaty bankowe, na które środki finansowe się powierza, ale te podlegają unieruchomieniu i możemy je wydostać dopiero po ustalonym wcześniej czasie, łącznie z odsetkami oczywiście. Tak jak w sytuacji kont bankowych, dzielą się one na kilka rodzajów, wśród których możemy wypisać lokaty denominowane, czyli prowadzone w walucie obcej, lokaty negocjowane, czyli zezwalające na pertraktowanie z bankiem o stopy oprocentowania i inne warunki w umowie, lokaty progresywne, w których wartość oprocentowania rośnie razem z mijaniem czasu, lokaty terminowe, czyli zawierane na jakiś czas, lokaty rentierskie, w jakich odsetki są natychmiast wypłacane, a nie odkładane, lokaty strukturyzowane, czyli mające właściwości funduszy inwestycyjnych, a także mnóstwo innych.