Większość Polaków posiada bardzo niewielką wiedzę o finansach osobistych oraz o inwestowaniu oszczędności. Z tego powodu najczęściej wybieraną formą pomnażania kapitału jest lokata bankowa – w większości krajów Europy Zachodniej ma ona już o wiele mniejsze grono zwolenników niż w naszym kraju. Ponadto eksperci podkreślają, że Polacy mają niską skłonność do oszczędzania oraz nie chcą zapoznawać się z agresywnymi formami inwestowania, mimo że umożliwiają one osiąganie wyższych zysków niż np. lokaty bankowe.inwestycje

Mądrzy inwestorzy nie podążają jednak za głosem większości rodaków. Nie boją się więc podejmować ryzyka i chętnie korzystają z produktów takich jak fundusze inwestycyjne czy też grają na giełdzie. Należy jednak podkreślić, że ich odwaga nie polega na bezmyślnym wybieraniu agresywnych form inwestowania, ale na akceptacji określonego poziomu ryzyka i na próbie zapoznania się z innymi rodzajami inwestycji niż inwestycje oferujące ochronę kapitału. Ponadto inwestorzy tacy wykazują dużą chęć do nauki – stale poszerzają więc swoją wiedzę na temat finansów oraz uczą się nowych technik analizowania wykresów giełdowych.

Inwestorzy cechujący się mądrością potrafią także podejmować decyzje bez emocji. Warto pamiętać, że największymi wrogami inwestora są chciwość, strach i niecierpliwość. Chciwość powoduje, że nie potrafią oni zrezygnować z zakupu akcji, które nie będą już zyskiwać na wartości, a strach i niecierpliwość powodują, że inwestor zbyt szybko decyduje się na sprzedaż posiadanych papierów wartościowych lub daje się omamić danym przedstawianym przez spekulantów giełdowych.

Mądrzy inwestorzy potrafią także docenić jak ważną sprawą jest dywersyfikacja kapitału. Polega ona na podzieleniu środków pomiędzy różne instrumenty finansowe. Zabieg taki pozwala na zmniejszenie ryzyka utraty kapitału. Kapitał można podzielić jedynie pomiędzy agresywne formy inwestowania, np. kupić akcje kilku spółek giełdowych lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub połączyć formy agresywne z bezpiecznymi takimi jak: lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, obligacje czy fundusze hedgingowe. Sprawdź jak inwestować oszczędności.

Warto także pamiętać, że inwestorzy powinni kierować się zasadą, że inwestuje się tylko w te instrumenty, które się rozumie. Jeśli inwestor posiada dużą wiedzę, może inwestować nawet w formy takie jak: stare instrumenty muzyczne czy dzieła sztuki, natomiast gdy jego wiedza jest niezbyt szeroka powinien wybierać instrumenty nieskomplikowane, które nie wymagają np. śledzenia wykresów giełdowych czy posiadania fachowej wiedzy z danej dziedziny np. malarstwa.