Mało person jest przytomnych, że w dowolnym czasie brało uczestnictwo w handlu wymiany dewiz. Wprawnie tego rodzaju transakcje nazywa się jako forex, inaczej w tłumaczeniu wymiana dewiz. Brzmi to nader fachowo, jednakże wbrew pretekstom jest to nader proste. Wystarczy iść do kantoru i kupować za jakąś ustaloną kwotę złotówek i nabyć inną walutę. O ile po pewnym czasie nabyta dewiza wzmocni się w stosunku do złotówek, da się wcześniej nabytą kwotę sprzedać i dostać za nią większą ilość złotówek niż najpierw się oddało. Jest to bezspornie ograniczona forma giełda forex, ponieważ w praktyce na rynek forex wkłada się większe kwoty, zaś transakcja walutami następuje rychlej niż zmiany dewiz zachodzące w kantorze.

W trakcie działania na tym rynku spostrzegamy do licha i trochę mniejsze zmiany wartości dewiz niż te, które występują w kantorach. Aby znać kursy osobnych dewiz należy bezspornie orientować się, jakie czynniki mogą wywrzeć wpływ na jej wzrost lub zredukowanie. Prawdopodobnie to być między innymi położenie gospodarcza wiadomego kraju na tle świata, jej ewentualny przebieg lub spadek, inwestycje zagraniczne prowadzone w danym kraju, wydobycie i wytwórczość różnorakich surowców oraz ich sprzedaż poza krawędzie państwa. Ogół to znacząco wpływa na płynność danej waluty, co wiąże się z wielkimi zmianami na rynek forex. Inwestor, jaki chciałby począć udzielać się w handlu wymiany dewiz winien najpierw nader skrupulatnie przejrzeć możliwości ekonomiczne różnorakich krajów oraz powinien intrygować się, jak w przyszłości będzie prezentować się gospodarka danego państwa. Jest to nader potrzebne do wydajnego obracania swoimi środkami monetarnymi w czasie handlu wymiany dewiz.

Niezbicie, analogicznie jak w obrotach papierów wartościowych, handel na platformach forex niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Im więcej zainwestuje się w daną walutę, tym więcej idzie zapodziać, jednakże jest to konieczny element tego handlu. Z drugiej stronicy patrząc, im więcej się zainwestuje, tym więcej da się wzbogacić. Dlatego w tego typu transakcjach uczestnictwo biorą tylko najodważniejsi i najpewniejsi swojej zdolności oszczędnościowej i gospodarczej. Pomimo to wszystkim godzi się życzyć powodzenia i odniesienia jak najwięcej sukcesów skarbowych na giełda forex.