Co to jest inwestowanie pieniędzy? Najłatwiej powiedzieć, że jest to zasadniczo rozumiane działanie o charakterze aktywnym, którego cel stanowi podniesienie wartości zasobów wyznaczonego inwestora i otworzenie dlań w pełni nowych perspektyw, ale którego uskutecznienie wiąże się też z niepewnością o stopniu akuratnym do skali oraz rodzaju samego przedsięwzięcia. Aby to jednak absolutnie pojąć, trzeba przypatrzeć się najsłynniejszym inwestycjom, dzięki którym dzisiejsze społeczeństwo zwielokrotnia swe finanse, tym szczególniej że większość zeń znamy z codzienności, nawet w sytuacji niewiedzy odnośnie obcowania z tą dziedziną.

Kolejne popularne inwestycje to z kolei obligacje, czyli produkty finansowe (wypuszczane przykładowo przez państwo), które są oparte na zaciąganiu pożyczki u nabywającego na wskazany czas (i zobowiązaniu się do jej zwrócenia po jego upływie), a które selekcjonuje się z racji na uniwersalność (i to większą niż w sytuacji kredytu), znaczny okres zapadalności, banalne procedury, zyski o charakterze marketingowym oraz niski koszt obsługi.

I tak oto po pierwsze, do najbardziej znanych inwestycji należą bezspornie lokaty terminowe, czyli umowy pomiędzy klientami i bankami, na mocy których ci pierwsi otrzymują od tych drugich zwrot powierzonego najprzód kapitału (wzbogaconego o określoną liczbę odsetek), a które typuje się szczególnie z uwagi na bezpieczeństwo, mały koszt początkowy, prostotę otwarcia, olbrzymi zakres propozycji ze strony owych obiektów bankowych (pozwalający na przystosowanie lokaty w zakresie każdych osobistych oczekiwań), a także na brak przymusu śledzenia sytuacji rynkowej czy potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy inwestycyjnej.

Skoro natomiast mowa o obligacjach, nie możemy zlekceważyć tu też akcji, które również stanowią uznane inwestycje finansowe, które są papierami wartościowymi poświadczającymi udział w wyznaczonej spółce akcyjnej ze strony określonego akcjonariusza, i które selekcjonuje się ze względu na prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, sposobność tak zwanej dywidendy (która uprawnia do zysku owej spółki), a także prawo do pozyskiwania następnych akcji. To jednak nie koniec, bowiem inwestowanie kapitału jest dziedziną niezwykle szeroką i zaangażowanie się weń potrzebuje od nas gruntownego jej zaznajomienia, wykraczającego poza przedstawione przed momentem metody, w związku z czym poleca się przeznaczyć nań nieco dłuższą chwilę.