Notariusz to jeden z bardziej prestiżowych zawodów, którego wykonywanie wymaga jednak ukończenia trudnych studiów i zdania odpowiedniej aplikacji. Być może dlatego notariusze na brak ofert pracy nie narzekają, a zarobki w tym zawodzie należą do bardzo atrakcyjnych. Zalet wykonywania tej profesji jest wiele, dlatego należy ona do jednych z najczęściej polecanych młodym osobom, którym marzy się interesujące zajęcie dające dobry zarobek. Poniżej zamieszczone zostały cienie i blaski pracy w tymże zawodzie.

Kim jest notariusz?

  • Notariusz to osoba, która zajmuje się dokumentami poprzez nadawanie im statusu aktu notarialnego. Innym określeniem na przedstawiciela tego zawodu było niegdyś słowo rejent. W bardziej precyzyjny sposób, notariusz jest prawnikiem pełniącym funkcję zaufania publicznego, przez co można go traktować również jako urzędnika państwowego. Pierwsze wzmianki o tym zawodzie pochodzą z 1933 roku, a specyfika wykonywania profesji znacząco zmieniała się na przestrzeni lat.

9449721551_3d55981fe0_k

Jak zostać notariuszem?

  • Odpowiednie uprawnienia do pracy jako notariusz daje ukończenie studiów na kierunku prawa. W trakcie studiów nie istnieje możliwość wyboru specjalizacji notarialnej. Dlatego dopiero po uzyskaniu tytułu magistra można ubiegać się o zdanie aplikacji notarialnej, egzaminu zawodowego, a następnie odbycie asesury. Asesura jest to swego rodzaju staż odbywany przez osoby, które uzyskały aplikację notarialną. Trwa on minimum 2 lata. Według szacowań, aby móc pracować jako notariusz należy poświęcić około 8 lat na naukę i praktykę potrzebną do wykonywania tego zawodu. Choć każdego kto pragnie zostać notariuszem czeka ciężka praca, to prestiż, zarobki oraz inne zalety tego zawodu na pewno wynagradzają lata spędzone na kształceniu i zdobywaniu cennej praktyki.

Jaka jest wysokość zarobków w tej profesji?

  • Notariusz może otworzyć własną kancelarię notarialną lub zdecydować się na spółkę z innymi prawnikami. Pułap jaką osiąga pensja notariusza zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy przede wszystkim liczba klientów oraz renoma jaką cieszy się dana kancelaria. Warto wiedzieć, że stawki jakie oferuje notariusz za przygotowanie danego dokumentu są odgórnie określone. Są to tak zwane taksy notarialne, które zależą od wartości przedmiotu czynności notarialnej. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań, zarobki notariusza są z pewnością większe. Wielu notariuszy, nawet tych początkujących, uzyskuje pensje wyższe niż średnia krajowa.

3756880888_88b531ab0b_b

Jakie są zalety pracy notariusza?

  • Jak już wcześniej zostało wspomniane, pozytywne strony pracy notariusza to przede wszystkim dobre zarobki oraz prestiż społeczny jakim się cieszy. Oprócz tego, cieszy się on niezależnością, gdyż sam decyduje o tym, jaką ilość pracy chce wykonać. Nie posiada nad sobą żadnego zwierzchnika, co daje mu dużą samodzielność w dokonywaniu decyzji o swojej przyszłości zawodowej. Własna kancelaria notarialna jest z pewnością powodem do dumy, a jej rozwój wymaga stałego dokształcania się, dlatego w tym zawodzie nie ma miejsca na nudę.

źródło: http://magolansatora.pl/