W obecnych czasach w dziedzinie budownictwa dokonał się olbrzymi postęp w porównaniu z poprzednimi dekadami. Przede wszystkim w zakresie zastosowania odpowiednich maszyn, urządzeń i narzędzi, które na dzień dzisiejszy bardzo ułatwiają ludziom pracę. Nie należy też zapominać o wzrastającym poziomie specjalizacji.

Budownictwo specjalne, które staje się coraz powszechniejsze w branży i proporcjonalnie popularne tak wśród wykonawców, jak i zleceniodawców, może tutaj posłużyć za budownictwo specjalneprzykład. Nie będzie to wzięcie każdego, jakiegokolwiek zlecenia, lecz zamówień specjalnego typu, zawierających na przykład deskowanie wykopów. Można to najlepiej wytłumaczyć tym, że o wiele lepiej jest znaleźć ekipę wyspecjalizowaną w stawianiu określonych konstrukcji oraz wykonywaniu konkretnego rodzaju prac zamiast ryzykować, że będą to musieli być ludzie od wszystkiego. Budownictwo specjalne powstało właśnie w odpowiedzi na smutną konkluzję, że jeśli coś jest od wszystkiego, to niejednokrotnie jest również do niczego. Nie można w końcu wymagać, że jeśli ktoś specjalizuje się w określonych pracach, to tym samym zajmie się wszystkim na najwyższym poziomie. Na przykład kiedy wchodzi w grę deskowanie wykopów, czy nie byłoby oczywiste, że wyspecjalizowane w tym osoby nie będą jednocześnie ekspertami od montowania kabli światłowodowych albo piorunochronów?

Można odnieść wrażenie, iż Polska coraz bardziej dogania pod tym względem Zachód, który doprowadził profesjonalną specjalizację, można by odnieść takie wrażenie, niejednokrotnie do absurdu. Tam każdy robotnik wykona tylko i wyłącznie swoją wąską część zadania i wręcz pod groźbą sankcji nie zajmie się niczym choćby i zazębiającym się z jego dziedziną, ponieważ tego mu po prostu robić nie wolno. Oczywiście, w Polsce jeszcze podchodzi się do tego ze zdrowym rozsądkiem. Budownictwo specjalne nie musi wcale oznaczać specjalizowania się w jednej tylko niewielkiej dziedzinie, takiej jak na przykład deskowanie wykopów, ponieważ byłoby to mimo wszystko nieproduktywne. Krajowe ekipy nie mogą sobie jeszcze na coś takiego pozwolić i w razie potrzeby muszą być gotowe zrobić coś dodatkowego, czego teoretycznie nie ma w ich kontrakcie, ale czego może wymagać sytuacja. W przeciwnym razie może na tym ucierpieć ich produktywność i oczekujące ich terminy. Budownictwo specjalne (TITAN POLSKA) nie jest zatem takie do końca specjalne, nie oznacza to jednak, że deskowanie wykopów uniemożliwia im również przygotowanie terenu pod położenie fundamentów, jeśli zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji zlecenia.